Sext@'t : Una aplicació d'informació confidencial sobre HIV/sida i altres infeccions sexualment transmissibles (IST)

Sext@'t ofereix informació clara i accessible sobre el risc d'exposició al VIH i als altres infeccions sexualment transmissibles (IST), i donar suport a les persones que volen mantenir relacions sexuals saludables.

Aquesta aplicació complementa altres recursos de divulgació i informació que ofereix l'Associació Antisida de Lleida.

Sext@'t , incorpora una calculadora que proporciona als usuaris una avaluació fiable del risc d'exposició. L'aplicació també ofereix informació detallada sobre les infeccions sexualment transmissibles i com protegir-se contra la possibilitat de contraure-les. A més del component informatiu l'aplicació facilita als usuaris la localització geogràfica dels serveis d'atenció i ONG's que treballen en l'àmbit. També ofereix assessorament sobre la reducció del risc en les relacions sexuals.

Les organitzacions comunitàries, farmàcies i centres de salut que treballen en l'àmbit del VIH/sida poden incorporar les seves dades i serveis a aquesta web per tal que puguin ser accessibles en l'aplicació per a tota persona interessada.

Sext@'t està disponible pels sistemes Android i iOS (iPhone i iPad) i disposa de versions en català, castellà, anglès i francès. Troba-ho per "sextat".

 

 

 

 

Sext@'t   és una adaptació al context de Catalunya i l'Estat Espanyol de l'aplicació Sexposer , creada per l'equip del Portail VIH/ sida duQuébec (PVSQ).

Aquesta adaptació s'ha realitzat en el marc del conveni de col⋅laboració entre el PVSQ i l'Associació Antisida de Lleida (AASL).

Els continguts originals de les versions anglesa i francesa han estat revisats pel Dr. Harold Dion, de la Clínica l'Actuel (Mont-real) i l'AIDS Community Care Mont-real (ACCM).

La traducció al castellà i català de la versió francesa ha estat realitzada per Ares Cabó i revisada i adaptada per l'equip tècnic de l'AASL.

Sext@'t ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Lleida.

 

Aquesta aplicació determina el teu risc d'exposició a infeccions sexualment transmissibles segons la informació mèdica actualment disponible. Les estimacions de risc estan basades en dades contrastades però això no substitueix ni la prova de detecció específica ni la consulta mèdica pertinent.